FATİHA SURESİ (Resmi Mushaf : 1 / İniş Sırası : 5)

FATİHA SURESİ (Resmi Mushaf : 1 / İniş Sırası : 5) Meali

1. Rahman ve Rahim Allah’ın adıyla…

2. Hamd, alemlerin Rabbi Allah’adır.

3. Rahman’dır, Rahim’dir O.

4. Din gününün Malik’i, sultanıdır O…

5. Yalnız sana ibadet ederiz ve yalnız senden yardım dileriz.

6. Dosdoğru giden yola ilet bizi…

7. Kendilerine nimet verdiklerinin, üzerlerine gazap dökülmemişlerin, karanlık ve şaşkınlığa saplanmamışların yoluna…